Stavební připravenost

Dokončená podkladová vrstva (zpravidla vyzrálý beton,ale i kámen,keramická dlažba), jejíž kvalita a provedení jsou k danému typu podlahoviny přesně definovány.

Požadavky na podklad a prostředí

Odpovídající ČSN 744505 a technickým podmínkám podlahovin, zejména:

 • pevnost betonu v tlaku min. 20 Mpa
 • pevnost v tahu povrchové vrstvy betonu min. 1,5 Mpa
 • vlhkost betonu maximálně 4% hmotnostní, v případě větší vlhkosti je možno použít speciální penetrační vrstvu
 • doporučená teplota podkladu nad 12 st. Celsia, vzduchu nad 15 st. Celsia, neorosený podklad
 • vlhkost vzduchu do 75%
 • povrch bez nečistot, mastnot, chemikálií, zbytků malt, nátěrů apod.

Postup provádění

 • příprava podkladu broušením, tryskáním, frézováním, vysáváním
 • úprava spár a trhlin betonu
 • aplikace jednotlivých vrstev podlahoviny ( vrstva penetrační ,následně vyrovnávací a nosná, povrchová)      – natíráním, válečkováním, stěrkováním, litím, hlazením
 • rychlost vytvrzení je závislá na teplotě podkladu a vzduchu – podlaha je pochozí zpravidla po 24 hodinách

Údržba

 • úklid běžnými čistícími prostředky

Životnost

 • Srovnatelná se životností stavby