Před aplikací jakékoliv podlahoviny nebo nátěru, je nutná příprava podkladu
mechanickým opracováním pro zajištění dokonalé přídržnosti podlahoviny
k podkladu. 
U nového betonu je nutné odstranit tzv. cementové mléko, u starších betonů
zase nečistoty a nesoudržné části, případně zbytky nátěrů, stěrek apod.
Každý jednotlivý typ podkladu vyžaduje jiný způsob opracování, proto používáme 
následující metody přípravy.

Tryskání metodou Blastrac

Vhodné pro kvalitní hladké betony,dlažby epoxidové podlahy apod.

Broušení smirkem

Vhodné pro méně kvalitní betonové podklady, cementových samonivelačních stěrek a
zdrsnění epoxidových podlah.

Broušení diamantem

Vhodné pro nové i starší betonové podklady, srovnání nerovností, napojení a náběhů podkladu.
Vhodné také pro srovnání některých druhů dlažby.

Frézování

Vhodné pro odstraňování starých poškozených vrstev (nátěry, lepidla, stěrky)
Dále pro ubírání větších vrstev betonu, odstraňování boulí a srovnání špatně zahlazených betonů.