Vlastnosti

  • celoplošné zakotvení k podkladu
  • velmi dobrá mechanická odolnost
  • možnost vysoké chemické odolnosti
  • bezespárá aplikace
  • hladký nebo protiskluzný povrch
  • hygienická nezávadnost 
  • pochůznost za 24 hodin, mechanické zatížení 3-5 dní
  • snadná údržba
  • barevnost podle RAL

Epoxidové nátěry proti prašnosti

Nátěrové epoxidové materiály se používají pro bezprašnou povrchovou úpravu betonových podlah a všude tam, kde je požadována vyšší odolnost proti oděru. Dobrá přilnavost k podkladu, omyvatelnost, chemická odolnost. Vhodné pro průmyslové podlahy ve skladech, dílnách, výrobních halách, kotelny, sklepy, technické místnosti apod.
Možnost mnoha barevných odstínů dle RAL

Lité samonivelační podlahy

Podlaha vykazující vysoce kvalitní povrch – vysoký lesk, maximální nivelita. Probarvená epoxidová podlahovina, velmi dobře mechanicky a chemicky odolná, vysoká pevnost v tlaku, výborná omyvatelnost. Tenkovrstvé lité podlahy tl. 2-3 mm jsou vhodné do lehčích provozů, administrativních budov, expediční haly, prodejny, kanceláře apod. Provádějí se licí technologií, proto rovinatost podkladu je max. 2mm/2m 
Možnost mnoha barevných odstínů dle RAL

Barevné epoxidové stěrky

Jedná se o barevnou vrstvenou stěrku v tloušťce dle potřeby cca 2 – 5mm. Tato podlaha je velmi houževnatá, vhodná prakticky do všech prostorů a provozů s nejrůznějším provozním těžkým zatížením – garáže, výrobní haly, sklady.
Je tvořena několika vrstvami syntetických pryskyřic, které jsou plněny křemičitými písky. Povrch podlahy může být zcela hladký nebo protiskluzový, podle charakteru použití a 
požadavků zákazníka, je naprosto celistvý, neporézní a nenasákavý ,tudíž se dobře udržuje.
Možnost mnoha barevných odstínů dle RAL

Stěrky z barevných písků

Dekorativní povrchová úprava podlah, vhodná do prostor s vyššími nároky na vzhled nebo jako nášlapná vrstva v prostorách s vysokými nároky na pevnost, odolnost a otěruvzdornost. Provádí se v tloušťkách od 2 – 5 mm.
Touto technologií lze provést velmi pěkné barevné a praktické povrchové úpravy podlah v prostorách s lehkým a středním provozem. V silnější vrstvě 3 – 5 mm je velmi vhodná pro použití v těžkém provozu, pro svoji houževnatost,
tvrdost a otěruodolnost.

Polymerbetony (plastbetony)

Kompozice epoxidové pryskyřice a křemičitých písků, provádí se v tloušťkách 10 mm a více. Slouží jako podkladní vrstva pro další povrchové úpravy všude tam, kde je požadována vyšší pevnost povrchu nebo při nutném celoplošném vyrovnání stávajícího betonového povrchu (celoplošná nerovnost, výtluky, prohlubně apod.). Konečná nezbytná úprava plastbetonové vrstvy se provádí epoxidovým tmelem a následně epoxidový nátěr, protiskluzná stěrka nebo litá samonivelační podlahovina. Vytvrzená podlaha vykazuje kvalitní povrch a velmi dobré fyzikálněmechanické parametry – pevnost v tlaku až 70 Mpa, otěruvzdornost, houževnatost apod. Použití do zvláště namáhaných prostor např. transportní cesty, rampy a těžké výrobní prostory. Vhodné též na opravy poškozených betonových a plastbetonových podlah.
Možnost mnoha barevných odstínů dle RAL

Opravy průmyslových podlah

Provádíme opravy poškozených betonových a plastbetonových podlah, dále opravy epoxidových stěrkových podlah a nátěrů nebo jejich renovace. Poškozená místa ořízneme, vybouráme, vyčistíme a vyspravíme. Opravenou plochu opatříme nátěrem nebo stěrkou, aby podlaha opět sloužila uživateli.

Provedení požlábku (fabionu)

Plynulý zaoblený přechod podlahy a stěny do výše 5 a více cm.
Vhodné pro potravinářské provozy,zdravotnictví,chemický průmysl a všude tam,
kde je mít čisto i v koutech a rozích.